مجله غواصی

ایران ساب
مجله الکترونیکی ایران ساب – شماره یکم – اسفند ماه ۱۳۹۱
(نشریه علمی – تخصصی جامعه غواصان، مهندسین صنایع زیر سطحی و فرا ساحلی)

در این شماره می خوانیم: تاریخچه غواصی (غواصی به روایت تاریخ)، فیزیک زیر آب، تجهیزات غواصی، غواصولوژی (فیزیولوژی مقدماتی، شبکه هشدار غواصان، دی هایدریشن (کم آبی بدن))، غواصی تکنیکال چیست؟، مروری بر نایتروکس، سکوهای حفاری فراساحلی، غواصی صنعتی، نارک شدن (نایتروژن نارکوساسیس).

    بستن