کامپیوترهای-غواصی

تاریخچه کامپیوترهای غواصی، الگوریتم ها و جداول برداشت فشار، بررسی مُدل های مورد استفاده، نحوه عملکرد و قیاس کامپیوترهای غواصی، نکات مثبت و منفی، آموزش و همه چیز راجع به کامپیوترهای غواصی

    بستن